ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณธรรม5 ม.7 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
135
10 ก.ย. 2561
32 ประกาศแผนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณธรรม5 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
07 ก.ย. 2561
33 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณธรรม5 ม.7 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
140
07 ก.ย. 2561
34 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนซ่อมถนนผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตสายสองแสนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
11 พ.ค. 2561
35 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสองแสน ดาวน์โหลดเอกสาร
147
11 พ.ค. 2561
36 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนซ่อมถนนผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตสายสองแสน ม.2 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
149
26 เม.ย. 2561
37 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยทุ่งคา หมู่ที่ 10 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
143
10 เม.ย. 2561
38 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสช่อง หมู่ที่ 9 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
163
15 มี.ค. 2561
39 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำใส หมู่ที่ 10 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
161
26 ก.พ. 2561
40 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนสายควนดินแดง หมู่ที่ 10 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
150
12 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18