ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
466
07 พ.ย. 2550
162 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
07 พ.ย. 2550
163 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
07 พ.ย. 2550
164 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
07 พ.ย. 2550
165 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งถังแรงดันน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
07 พ.ย. 2550
166 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำใส หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
02 พ.ย. 2550
167 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย216 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
01 พ.ย. 2550
168 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกธัมมัง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
01 พ.ย. 2550
169 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณธรรม 1 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
01 พ.ย. 2550
170 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
01 พ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18