ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
610
22 ธ.ค. 2552
132 ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
551
01 ธ.ค. 2552
133 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
424
14 ต.ค. 2552
134 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
454
14 ต.ค. 2552
135 ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
991
03 ส.ค. 2552
136 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายโคกยาง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
23 ก.ค. 2552
137 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยขรี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
23 ก.ค. 2552
138 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านใสช่อง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
23 ก.ค. 2552
139 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและบุกเบิกถนนสายเที่ยงธรรม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
23 ก.ค. 2552
140 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
23 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18