ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนชำรุด จำนวน 7 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
391
23 ส.ค. 2556
92 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด จำนวน 41 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
422
23 ส.ค. 2556
93 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4 โครงการ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
393
07 ส.ค. 2556
94 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
431
10 ก.ค. 2556
95 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน๔สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
407
25 มิ.ย. 2556
96 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไหม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
504
25 เม.ย. 2556
97 ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
579
05 เม.ย. 2556
98 ประกาศรายชือผู้ชนะการประมูลฯ ค.ก่อสร้างถนน คสล. 216 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
22 ต.ค. 2555
99 ประกาศรายชือผู้ชนะการประมูลฯ ค.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
588
22 ต.ค. 2555
100 ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้าง ค.ก่อสร้างถนน คสล.216 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
15 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18