ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 ต.ค. 2562
2 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 ต.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ดาวน์โหลดเอกสาร
13
26 ก.ค. 2562
4 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ก.ค. 2562
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 พ.ค. 2562
6 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 เม.ย. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 มี.ค. 2562
8 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
07 ก.พ. 2562
9 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
36
24 ม.ค. 2562
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16