ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 ส.ค. 2564
2 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
29 เม.ย. 2564
3 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
04 ม.ค. 2564
4 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
01 ต.ค. 2563
5 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
01 ต.ค. 2563
6 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
283
03 เม.ย. 2563
7 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
15 ม.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
180
26 ธ.ค. 2562
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
11 ธ.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและเสาธงชาติบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ม.9 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
209
11 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18