รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงการผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานสาธารณะของอบต.ไม้เรียง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
02 ต.ค. 2563
2 ประกาศแผนดำเนินการ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
30 ก.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องรายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีบริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
01 ต.ค. 2562
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
30 ก.ย. 2561
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
30 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1