แผนพัฒนาบุคลากร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
31 ต.ค. 2563
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
31 ต.ค. 2563
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563- 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
31 ต.ค. 2563
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
31 ต.ค. 2563
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
31 ต.ค. 2563
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.5 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
31 ต.ค. 2563
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
31 ต.ค. 2563
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
31 ต.ค. 2563
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
101
08 ต.ค. 2562
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
99
07 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2