แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หนังสือ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
1
22 ก.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 ส.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 ต.ค. 2563
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
176
30 ก.ย. 2561
5 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
175
30 ก.ย. 2561
6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
23 ก.พ. 2561
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
23 ก.พ. 2561
8 รายงานผลการประเมินตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
169
23 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1