แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
28
30 ก.ย. 2561
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 ก.ย. 2561
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 ก.พ. 2561
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 ก.พ. 2561
5 รายงานผลการประเมินตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
33
23 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1