ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
59
14 มิ.ย. 2561
82 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
13 มิ.ย. 2561
83 ประกาศเรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
49
07 มิ.ย. 2561
84 การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และการจัดการขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 พ.ค. 2561
85 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
52
30 เม.ย. 2561
86 ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
45
23 เม.ย. 2561
87 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
46
09 เม.ย. 2561
88 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
46
29 มี.ค. 2561
89 ประกาศเรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
50
29 มี.ค. 2561
90 ประกาศเรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
45
22 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35