ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 วิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
52
12 ต.ค. 2561
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561
51
10 ต.ค. 2561
73 ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
08 ต.ค. 2561
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
49
27 ก.ย. 2561
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
26
26 ก.ย. 2561
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
48
21 ก.ย. 2561
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
48
28 ส.ค. 2561
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
59
23 ส.ค. 2561
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรือง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
52
17 ส.ค. 2561
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
46
10 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35