ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านช่วยกันเคารพและปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวท่านและเพื่อนร่วมทางด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ดาวน์โหลดเอกสาร
140
24 ธ.ค. 2562
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
98
20 ธ.ค. 2562
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
101
09 ธ.ค. 2562
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2562 และเรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
29 พ.ย. 2562
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง บัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
28 พ.ย. 2562
76 การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 พ.ย. 2562
77 ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏัติการฉุกเฉินป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
01 พ.ย. 2562
78 การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % บริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไหม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2562
79 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2562
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประกาศการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรอง
102
25 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40