ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
06 ก.พ. 2563
62 หลักประชาธิปไตย ดาวน์โหลดเอกสาร
113
01 ก.พ. 2563
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
27 ม.ค. 2563
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
105
27 ม.ค. 2563
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
16 ม.ค. 2563
66 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
16 ม.ค. 2563
67 การทบทวนข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 ม.ค. 2563
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
09 ม.ค. 2563
69 กำหนดมาตราการและดำเนินกิจกรรม รณรงค์งดและเลิกใช้โฟม องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
06 ม.ค. 2563
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
101
26 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40