ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
22 ม.ค. 2561
62 ประกาศเรื่องสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
11
19 ม.ค. 2561
63 ประกาศเรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
15
19 ม.ค. 2561
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 ธ.ค. 2560
65 ขับขี่ให้ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ธ.ค. 2560
66 ประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"
29
30 พ.ย. 2560
67 งบแสดงฐานะการเงินปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 ต.ค. 2560
68 งบรับ-จ่ายปีงบประมาณ2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 ต.ค. 2560
69 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
11
30 ต.ค. 2560
70 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
24 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31