ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 ธ.ค. 2561
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
40
20 ธ.ค. 2561
63 ขับขี่ให้ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
06 ธ.ค. 2561
64 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
21 พ.ย. 2561
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
36
30 ต.ค. 2561
66 งบแสดงฐานะการเงินปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
29 ต.ค. 2561
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
39
22 ต.ค. 2561
68 วิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
45
12 ต.ค. 2561
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561
41
10 ต.ค. 2561
70 ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35