ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
02 พ.ค. 2562
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
60
24 เม.ย. 2562
53 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
22 มี.ค. 2562
54 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยแล้งและอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
44
28 ก.พ. 2562
55 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดสม้ยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
61
15 ก.พ. 2562
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
56
14 ก.พ. 2562
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
52
07 ก.พ. 2562
58 หลักประชาธิปไตย ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 ก.พ. 2562
59 ความรู้เกี่ยวยาและสารเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
53
31 ม.ค. 2562
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
49
25 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35