ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
12
08 ก.พ. 2561
52 ประกาศเรื่องการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
13
08 ก.พ. 2561
53 ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ก.พ. 2561
54 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยแล้งและอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 ก.พ. 2561
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ก.พ. 2561
56 ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
11
01 ก.พ. 2561
57 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
13
26 ม.ค. 2561
58 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
11
25 ม.ค. 2561
59 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
11
23 ม.ค. 2561
60 ประกาศเรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
13
23 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31