ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 พ.ค. 2563
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
98
24 เม.ย. 2563
53 ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
34
24 เม.ย. 2563
54 เตรียมความพร้อมจากสถานการณ์ "พายุฤดูร้อน" ดาวน์โหลดเอกสาร
116
13 เม.ย. 2563
55 ประชาสัมพันธ์มาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
29 มี.ค. 2563
56 การเตรียมความพร้อมจากสถานการณ์พายุฤดูร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 มี.ค. 2563
57 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
18 ก.พ. 2563
58 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
106
17 ก.พ. 2563
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
107
14 ก.พ. 2563
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
112
07 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40