ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
27
09 ธ.ค. 2562
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2562 และเรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
29 พ.ย. 2562
33 ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏัติการฉุกเฉินป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 พ.ย. 2562
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประกาศการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรอง
30
25 ก.ย. 2562
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
33
20 ก.ย. 2562
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
30
06 ก.ย. 2562
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
31
03 ก.ย. 2562
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
26
26 ส.ค. 2562
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
32
19 ส.ค. 2562
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
34
08 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35