ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 ต.ค. 2563
32 ประกาศองค์การบริหารสน่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ต.ค. 2563
33 การสำรวจข้อมูลปัญหาน้ำเสีย อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 ต.ค. 2563
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 ก.ย. 2563
35 ความรู้เกี่ยวกับขยะและกระบวนการคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ก.ย. 2563
36 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ไม้เรียงที่มีมติรับรอง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
28 ส.ค. 2563
37 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
122
14 ส.ค. 2563
38 ประชุมสภา อบต.ไม้เรียง 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
13 ส.ค. 2563
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
07 ส.ค. 2563
40 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
05 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40