ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
880
05 ม.ค. 2552
342 ขอประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
27 ต.ค. 2551
343 ความรู้เรื่องยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
423
01 ต.ค. 2551
344 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ 2552-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
438
29 พ.ค. 2551
345 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
401
29 พ.ค. 2551
346 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ไม้เรียง สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/2551
726
23 พ.ค. 2551
347 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
387
01 พ.ค. 2551
348 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2551 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
526
04 เม.ย. 2551
349 ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาตำบลไม้เรียง ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
04 เม.ย. 2551
350 ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้แก่สุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
383
01 เม.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40