ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 การรับลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
454
01 พ.ย. 2553
322 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
514
15 ต.ค. 2553
323 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
560
24 ก.ย. 2553
324 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
494
24 ก.ย. 2553
325 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
24 ก.ย. 2553
326 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553
542
04 ส.ค. 2553
327 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553
543
24 มิ.ย. 2553
328 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
469
24 มิ.ย. 2553
329 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553
558
21 มิ.ย. 2553
330 ประชาสัมพันธ์ช่วยกันประหยัดน้ำ
631
02 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40