ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ 2552-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
357
29 พ.ค. 2551
302 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
325
29 พ.ค. 2551
303 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ไม้เรียง สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/2551
649
23 พ.ค. 2551
304 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
01 พ.ค. 2551
305 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2551 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
449
04 เม.ย. 2551
306 ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาตำบลไม้เรียง ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
04 เม.ย. 2551
307 ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้แก่สุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
307
01 เม.ย. 2551
308 ประชาสัมพันธ์แผนการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้น อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
397
24 มี.ค. 2551
309 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
313
07 มี.ค. 2551
310 รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
330
25 ก.พ. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35