ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554
506
09 ธ.ค. 2554
302 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
502
07 พ.ย. 2554
303 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554
560
23 ก.ย. 2554
304 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
467
04 ส.ค. 2554
305 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
4371
14 มิ.ย. 2554
306 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
549
10 มิ.ย. 2554
307 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
497
10 มิ.ย. 2554
308 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
534
02 มิ.ย. 2554
309 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
529
20 เม.ย. 2554
310 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554
450
18 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40