ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555
474
01 ส.ค. 2555
292 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
537
05 ก.ค. 2555
293 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555
532
25 มิ.ย. 2555
294 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
725
13 มี.ค. 2555
295 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
547
29 ก.พ. 2555
296 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2555 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
489
13 ก.พ. 2555
297 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555
650
09 ก.พ. 2555
298 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
628
23 ม.ค. 2555
299 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
436
20 ธ.ค. 2554
300 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
20 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40