ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ขอประกาศกำหนดการประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตำบลไม้เรียง
471
18 พ.ค. 2552
292 ขอประกาศกำหนดการประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตำบลไม้เรียง
437
18 พ.ค. 2552
293 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
12 พ.ค. 2552
294 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
354
20 เม.ย. 2552
295 รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
779
05 ม.ค. 2552
296 ขอประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
27 ต.ค. 2551
297 ความรู้เรื่องยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
327
01 ต.ค. 2551
298 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ 2552-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
350
29 พ.ค. 2551
299 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
318
29 พ.ค. 2551
300 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ไม้เรียง สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/2551
643
23 พ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35