ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 มี.ค. 2564
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
01 ก.พ. 2564
23 ประชาสัมพันธ์การพบหมึกสายวงฟ้า (Blue -ringed octopus) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 ม.ค. 2564
24 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
07 ม.ค. 2564
25 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรบ.กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่17) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
07 ม.ค. 2564
26 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
06 ม.ค. 2564
27 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
119
17 พ.ย. 2563
28 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
10 พ.ย. 2563
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
120
15 ต.ค. 2563
30 การเตรียมความพร้อมจากสถานการณ์ฝนตกหนักและลมกระโชกแรง
26
12 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40