ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
18 ก.พ. 2563
22 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
37
17 ก.พ. 2563
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
37
14 ก.พ. 2563
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
45
07 ก.พ. 2563
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
06 ก.พ. 2563
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
27 ม.ค. 2563
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
39
27 ม.ค. 2563
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
16 ม.ค. 2563
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
09 ม.ค. 2563
30 กำหนดมาตราการและดำเนินกิจกรรม รณรงค์งดและเลิกใช้โฟม องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35