ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553
467
24 มิ.ย. 2553
282 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
382
24 มิ.ย. 2553
283 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553
471
21 มิ.ย. 2553
284 ประชาสัมพันธ์ช่วยกันประหยัดน้ำ
544
02 มี.ค. 2553
285 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1
408
08 ก.พ. 2553
286 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
21 ธ.ค. 2552
287 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
530
15 ก.ย. 2552
288 ประกาศขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
490
14 ส.ค. 2552
289 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
497
10 ส.ค. 2552
290 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
466
08 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35