ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
461
13 ธ.ค. 2553
272 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
13 ธ.ค. 2553
273 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชนของ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
304
09 ธ.ค. 2553
274 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
641
01 พ.ย. 2553
275 การรับลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
01 พ.ย. 2553
276 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
436
15 ต.ค. 2553
277 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
24 ก.ย. 2553
278 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
413
24 ก.ย. 2553
279 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
24 ก.ย. 2553
280 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553
460
04 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35