ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
366
05 ก.ย. 2556
272 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
451
02 ส.ค. 2556
273 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
407
01 ส.ค. 2556
274 ข้อควรรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
359
18 ก.ค. 2556
275 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
317
01 ก.ค. 2556
276 การเตรียมความพร้อมรับมือดินโคลนถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
351
18 มิ.ย. 2556
277 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งเป็นรองปลัด อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
498
13 มิ.ย. 2556
278 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งรองปลัด อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
457
31 พ.ค. 2556
279 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
452
29 พ.ค. 2556
280 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
23 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40