ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 มลพิษทางดินจากการใช้ปุ๋ยเคมี ดาวน์โหลดเอกสาร
155
16 ม.ค. 2557
262 จดหมายข่าวกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
04 ม.ค. 2557
263 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่ง ปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
404
16 ธ.ค. 2556
264 ประกาศผลการคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
356
16 ธ.ค. 2556
265 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
370
02 ธ.ค. 2556
266 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556
330
28 พ.ย. 2556
267 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
387
04 พ.ย. 2556
268 ประกาศการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
427
21 ต.ค. 2556
269 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
449
16 ก.ย. 2556
270 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
360
05 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40