ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2555 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
417
13 ก.พ. 2555
252 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555
563
09 ก.พ. 2555
253 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
555
23 ม.ค. 2555
254 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
364
20 ธ.ค. 2554
255 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
20 ธ.ค. 2554
256 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554
434
09 ธ.ค. 2554
257 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
420
07 พ.ย. 2554
258 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554
492
23 ก.ย. 2554
259 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
397
04 ส.ค. 2554
260 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
4299
14 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35