ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ตารางประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
04 ก.พ. 2556
242 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
218
28 ม.ค. 2556
243 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555
398
28 พ.ย. 2555
244 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
07 ก.ย. 2555
245 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
425
07 ก.ย. 2555
246 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555
395
01 ส.ค. 2555
247 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
464
05 ก.ค. 2555
248 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555
445
25 มิ.ย. 2555
249 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
648
13 มี.ค. 2555
250 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
477
29 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35