ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่ง ปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
330
16 ธ.ค. 2556
222 ประกาศผลการคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
290
16 ธ.ค. 2556
223 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
303
02 ธ.ค. 2556
224 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556
264
28 พ.ย. 2556
225 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
315
04 พ.ย. 2556
226 ประกาศการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
364
21 ต.ค. 2556
227 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
358
16 ก.ย. 2556
228 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
294
05 ก.ย. 2556
229 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
380
02 ส.ค. 2556
230 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
334
01 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35