ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
522
23 ม.ค. 2555
212 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
332
20 ธ.ค. 2554
213 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
20 ธ.ค. 2554
214 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554
403
09 ธ.ค. 2554
215 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
393
07 พ.ย. 2554
216 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554
462
23 ก.ย. 2554
217 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
368
04 ส.ค. 2554
218 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
4266
14 มิ.ย. 2554
219 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
441
10 มิ.ย. 2554
220 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
390
10 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31