ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
119
12 ก.พ. 2559
212 ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2559 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
118
12 ก.พ. 2559
213 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
09 ก.พ. 2559
214 ประกาศ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
118
03 ก.พ. 2559
215 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
136
26 ม.ค. 2559
216 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
121
08 ม.ค. 2559
217 ประกาศ เรื่อง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
135
04 ม.ค. 2559
218 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
130
04 ม.ค. 2559
219 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
123
30 ธ.ค. 2558
220 ประกาศ เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
119
14 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40