ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555
367
28 พ.ย. 2555
202 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
489
07 ก.ย. 2555
203 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
395
07 ก.ย. 2555
204 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555
362
01 ส.ค. 2555
205 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
432
05 ก.ค. 2555
206 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555
414
25 มิ.ย. 2555
207 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
619
13 มี.ค. 2555
208 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
444
29 ก.พ. 2555
209 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2555 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
385
13 ก.พ. 2555
210 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555
531
09 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31