ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
335
29 พ.ค. 2556
192 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
230
23 พ.ค. 2556
193 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งรองปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
1173
24 เม.ย. 2556
194 การป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
203
07 เม.ย. 2556
195 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1-5 เม-ย 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
1044
27 มี.ค. 2556
196 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2556
188
15 ก.พ. 2556
197 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556
419
11 ก.พ. 2556
198 ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
11 ก.พ. 2556
199 ตารางประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
04 ก.พ. 2556
200 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
28 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31