ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ เรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
127
02 พ.ย. 2559
192 ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
117
28 ต.ค. 2559
193 รายงานงบรับจ่ายประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
28 ต.ค. 2559
194 งบแสดงฐานะการเงินปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
28 ต.ค. 2559
195 ประกาศ เรื่องสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
120
21 ต.ค. 2559
196 ประกาศ เรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
133
21 ต.ค. 2559
197 ประกาศใช้แผนประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
131
19 ต.ค. 2559
198 งบทดลองกันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
05 ต.ค. 2559
199 ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
116
21 ก.ย. 2559
200 ประกาศ เรื่องประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
130
16 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40