ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศอบต.ไม้เรียง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง นัดประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
2
08 พ.ค. 2564
12 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19
129
18 เม.ย. 2564
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
09 เม.ย. 2564
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
02 เม.ย. 2564
15 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
29 มี.ค. 2564
16 ห้ามจำหน่วย จ่ายแจก หรือจัดเลืี้ยงสุรา ดาวน์โหลดเอกสาร
64
26 มี.ค. 2564
17 ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
23 มี.ค. 2564
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
120
22 มี.ค. 2564
19 ประชาสัมพันธ์ ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ดาวน์โหลดเอกสาร
86
22 มี.ค. 2564
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
02 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40