ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
119
06 ก.พ. 2560
182 ประกาศเรื่องการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
114
06 ก.พ. 2560
183 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
117
01 ก.พ. 2560
184 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
115
25 ม.ค. 2560
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (งานบริการประชาชนด้านน้ำประปา)
109
04 ม.ค. 2560
186 ประกาศให้บริการในช่วงพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ
120
30 ธ.ค. 2559
187 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
128
09 ธ.ค. 2559
188 ประกาศ เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
124
01 ธ.ค. 2559
189 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
122
24 พ.ย. 2559
190 ประกาศ เรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
126
07 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40