ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
09 ก.พ. 2559
172 ประกาศ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
54
03 ก.พ. 2559
173 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
70
26 ม.ค. 2559
174 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
56
08 ม.ค. 2559
175 ประกาศ เรื่อง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
63
04 ม.ค. 2559
176 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
62
04 ม.ค. 2559
177 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
62
30 ธ.ค. 2558
178 ประกาศ เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
56
14 ธ.ค. 2558
179 ประกาศ เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
57
04 ธ.ค. 2558
180 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558
59
23 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35