ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
114
03 ส.ค. 2560
172 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไ้ม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
123
01 ส.ค. 2560
173 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
115
28 เม.ย. 2560
174 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
115
21 เม.ย. 2560
175 ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
119
21 เม.ย. 2560
176 ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
20 เม.ย. 2560
177 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
164
20 เม.ย. 2560
178 ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
123
12 เม.ย. 2560
179 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
117
07 เม.ย. 2560
180 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
09 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40