ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องเปิดรับสมัคร (อถล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
06 ม.ค. 2561
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
27 ธ.ค. 2560
153 ประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"
134
30 พ.ย. 2560
154 งบแสดงฐานะการเงินปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
31 ต.ค. 2560
155 งบรับ-จ่ายปีงบประมาณ2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
31 ต.ค. 2560
156 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
115
30 ต.ค. 2560
157 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
24 ต.ค. 2560
158 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
110
24 ต.ค. 2560
159 ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
107
24 ต.ค. 2560
160 ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
108
17 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40