ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
117
08 ก.พ. 2561
142 ประกาศเรื่องการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
118
08 ก.พ. 2561
143 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
01 ก.พ. 2561
144 ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
120
01 ก.พ. 2561
145 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
127
26 ม.ค. 2561
146 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
112
25 ม.ค. 2561
147 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
122
23 ม.ค. 2561
148 ประกาศเรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
119
23 ม.ค. 2561
149 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
22 ม.ค. 2561
150 ประกาศเรื่องสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
120
19 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40