ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
54
01 ก.พ. 2560
142 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
52
25 ม.ค. 2560
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (งานบริการประชาชนด้านน้ำประปา)
44
04 ม.ค. 2560
144 ประกาศให้บริการในช่วงพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ
55
30 ธ.ค. 2559
145 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
58
09 ธ.ค. 2559
146 ประกาศ เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
60
01 ธ.ค. 2559
147 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
57
24 พ.ย. 2559
148 ประกาศ เรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
61
07 พ.ย. 2559
149 ประกาศ เรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
62
02 พ.ย. 2559
150 ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
53
28 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35