ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
115
23 เม.ย. 2561
132 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
114
09 เม.ย. 2561
133 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
116
29 มี.ค. 2561
134 ประกาศเรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
130
29 มี.ค. 2561
135 ประกาศเรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
116
22 มี.ค. 2561
136 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
116
20 มี.ค. 2561
137 ประกาศเรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
127
16 มี.ค. 2561
138 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
16 มี.ค. 2561
139 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
10 ก.พ. 2561
140 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
110
08 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40