ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
50
28 เม.ย. 2560
132 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
52
21 เม.ย. 2560
133 ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
53
21 เม.ย. 2560
134 ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
20 เม.ย. 2560
135 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
97
20 เม.ย. 2560
136 ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
58
12 เม.ย. 2560
137 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
52
07 เม.ย. 2560
138 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
09 ก.พ. 2560
139 ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
54
06 ก.พ. 2560
140 ประกาศเรื่องการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
47
06 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35