ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 งบแสดงฐานะการเงินปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
29 ต.ค. 2561
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
111
22 ต.ค. 2561
113 วิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
160
12 ต.ค. 2561
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561
116
10 ต.ค. 2561
115 ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
08 ต.ค. 2561
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
116
27 ก.ย. 2561
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
90
26 ก.ย. 2561
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
128
21 ก.ย. 2561
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
112
28 ส.ค. 2561
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
124
23 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40