ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
41
30 ต.ค. 2560
112 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
24 ต.ค. 2560
113 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
40
24 ต.ค. 2560
114 ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
36
24 ต.ค. 2560
115 ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
37
17 ต.ค. 2560
116 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
40
10 ต.ค. 2560
117 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
38
22 ก.ย. 2560
118 ประกาศเรื่องสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
43
18 ก.ย. 2560
119 ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
41
18 ก.ย. 2560
120 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
40
19 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35