ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
48
01 ก.พ. 2561
102 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
52
26 ม.ค. 2561
103 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
45
25 ม.ค. 2561
104 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
48
23 ม.ค. 2561
105 ประกาศเรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
48
23 ม.ค. 2561
106 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
22 ม.ค. 2561
107 ประกาศเรื่องสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
47
19 ม.ค. 2561
108 ประกาศเรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
51
19 ม.ค. 2561
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องเปิดรับสมัคร (อถล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ม.ค. 2561
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
27 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35