ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ความรู้เกี่ยวยาและสารเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
117
31 ม.ค. 2562
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
119
25 ม.ค. 2562
103 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
15 ม.ค. 2562
104 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
11 ม.ค. 2562
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
132
28 ธ.ค. 2561
106 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
28 ธ.ค. 2561
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
119
20 ธ.ค. 2561
108 ขับขี่ให้ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
114
06 ธ.ค. 2561
109 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
21 พ.ย. 2561
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
117
30 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40