ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศ เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
20
01 ธ.ค. 2559
102 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
21
24 พ.ย. 2559
103 ประกาศ เรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
18
07 พ.ย. 2559
104 ประกาศ เรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
23
02 พ.ย. 2559
105 ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
14
28 ต.ค. 2559
106 รายงานงบรับจ่ายประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 ต.ค. 2559
107 งบแสดงฐานะการเงินปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 ต.ค. 2559
108 ประกาศ เรื่องสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
17
21 ต.ค. 2559
109 ประกาศ เรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
19
21 ต.ค. 2559
110 ประกาศใช้แผนประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
22
19 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31