ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
49
20 มี.ค. 2561
92 ประกาศเรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
53
16 มี.ค. 2561
93 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
16 มี.ค. 2561
94 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
10 ก.พ. 2561
95 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
39
08 ก.พ. 2561
96 ประกาศเรื่องการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
41
08 ก.พ. 2561
97 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 ก.พ. 2561
98 ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
38
01 ก.พ. 2561
99 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
41
26 ม.ค. 2561
100 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
37
25 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35