ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 วิธีเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ วาตภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 พ.ค. 2562
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
134
15 พ.ค. 2562
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
152
10 พ.ค. 2562
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
125
24 เม.ย. 2562
95 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
22 มี.ค. 2562
96 ประกาศขอรับบริจาคหนังสือ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
21 มี.ค. 2562
97 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยแล้งและอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
107
28 ก.พ. 2562
98 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดสม้ยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
125
15 ก.พ. 2562
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
122
14 ก.พ. 2562
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
117
07 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40