ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
4
17 พ.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 ต.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ต.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
17 ก.ย. 2563
5 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ไม้เรียงที่มีมติรับรอง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 ส.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
37
14 ส.ค. 2563
7 ประชุมสภา อบต.ไม้เรียง 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
13 ส.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 ส.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
05 ส.ค. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35