ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
16 ม.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 ม.ค. 2563
3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านช่วยกันเคารพและปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวท่านและเพื่อนร่วมทางด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 ธ.ค. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2562 และเรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 พ.ย. 2562
5 ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏัติการฉุกเฉินป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 พ.ย. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
27
15 พ.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
17
10 พ.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
12
24 เม.ย. 2562
9 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 มี.ค. 2562
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดสม้ยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
14
15 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31