ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาไฟป่าหรืออุคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
2
26 ม.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
06 ม.ค. 2565
3 เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ธ.ค. 2564
4 ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
10 พ.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงเรื่องการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
06 ต.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตาม พรก.กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่้นคำขออนุญาต พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 ต.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
06 ส.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
06 ส.ค. 2564
9 หนังสือแนวทางปฎิบัติตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
15 มิ.ย. 2564
10 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
11 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40