ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ไม้เรียงที่มีมติรับรอง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 ส.ค. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
21
14 ส.ค. 2563
3 ประชุมสภา อบต.ไม้เรียง 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 ส.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 ส.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 ส.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 ก.ค. 2563
7 ประกาศ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 ก.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแจ้งสิทธิ์แก่ผู้่เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ดาวน์โหลดเอกสาร
17
08 ก.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 มิ.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงเรือง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35