ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การพบหมึกสายวงฟ้า (Blue -ringed octopus) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ม.ค. 2564
2 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 ม.ค. 2564
3 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรบ.กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่17) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ม.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ม.ค. 2564
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
27
17 พ.ย. 2563
6 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 พ.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
44
15 ต.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 ต.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารสน่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 ต.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
17 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36