ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 ก.พ. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ก.พ. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 ม.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
16 ม.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 ม.ค. 2563
6 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านช่วยกันเคารพและปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวท่านและเพื่อนร่วมทางด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ดาวน์โหลดเอกสาร
20
24 ธ.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2562 และเรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 พ.ย. 2562
8 ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏัติการฉุกเฉินป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 พ.ย. 2562
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
32
15 พ.ค. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
21
10 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31