กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง : ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 190 คน