ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557
  รายละเอียด :

          ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2557

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 150 คน