ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน
  รายละเอียด :

  เนื่องจากในช่วงหน้าแล้ง  อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้จากเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 152 คน