ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มลพิษทางดินจากการใช้ปุ๋ยเคมี
  รายละเอียด :

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เพื่อให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงมลพิษทางดินที่เกิดจากการใข้ปุ๋ยเคมี  สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน