ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
  รายละเอียด :

          ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ได้กำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง

           ในการนี้  จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 272 คน