ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  รายละเอียด :

ประกาศผลการคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล) ระดับ 8ขององค์การบริหาร่นตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 290 คน