ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด :

          ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงได้ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554  และนายอำเภอฉวางได้อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553

          ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารได้เลยค่ะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 578 คน