ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ดังนั้นจึงขอเขิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 524 คน