โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไม้เรียง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงกำหนดเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 ผู้ที่มีความสนใจสามารถยื่นสมัครได้ที่สำนักงาน ปลัด โทร.075-355121 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มก
71
10 ม.ค. 2563
2 รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
146
18 ธ.ค. 2561
3 รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
31 ต.ค. 2561
4 รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุภาคประชาชน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
31 ต.ค. 2561
5 รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
03 พ.ย. 2560
6 รายงานการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
16 ส.ค. 2560
7 ประกาศ รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
01 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1